Thí sinh nhập Số Báo Danh hoặc Họ Tên đầy đủ sau đó nhấn 'Xem Điểm' để hiển thị thông tin.

Lưu ý:

1. Họ Tên nhập tiếng Việt có dấu; Số Báo Danh cần nhập gồm: mã trường BVH hoặc BVS và bao gồm các số 0 đứng đầu, ví dụ: BVH04933 hoặc BVS00757

2. Sau khi đã nhập "Họ Tên" hoặc "Số Báo Danh" thí sinh ấn nút Xem Điểm để hiển thị thông tin.

Nhập Số báo danh hoặc Họ tên đầy đủ (tiếng Việt, có dấu):

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ban Tuyển sinh – Học viện CN BCVT
  • Điện thoại: (04) 33528122
  • Email: bantuyensinh@ptit.edu.vn