Thí sinh nhập Số Báo Danh hoặc Họ Tên đầy đủ sau đó nhấn 'Xem Điểm' để hiện thị thông tin.

Lưu ý:

1. Họ Tên nhập tiếng Việt có dấu; Số Báo Danh cần nhập gồm: mã trường BVH hoặc BVS và không bao gồm các số 0 đứng đầu, ví dụ: BVS235 hoặc BVH1901

2. Sau khi đã nhập "Họ Tên" hoặc "Số Báo Danh" thí sinh ấn nút Xem Điểm để hiện thị thông tin.

Nhập Số báo danh hoặc Họ tên đầy đủ (tiếng Việt, có dấu):


Tra cứu điểm Sau ĐH

Hỗ trợ trực tuyến

Ban Tuyển sinh
Điện thoại: ...
Email: bantuyensinh@ptit.edu.vn